Бюджет

КОШТОРИС


на 2015 рік

38469862
КНП " Перша Черкаська міська поліклініка " ЧМР "

м.Черкаси

Показники

КЕКВ

разом
на рік

1

2

3

Оплата праці і нарахування  на заробітну плату

2110

5 851 300

Нарахування на оплату праці

2120

1 878 200

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

468 200

Продукти харчування

2230

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

949 200

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм  

2281

0

Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

0

Соціальне забезпечення

2700

0

Інші видатки

5000

156 400

УСЬОГО9 303 300
*Це технічний код, який включає в себе
всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що
виділені окремо.


в тому числі за повною економічною
класифікацією:

Заробітна плата

2111

5 851 300

Нарахування на оплату праці

2120

1 878 200

Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар

2210

20 000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

468 200

Продукти харчування

2230

0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

123 700

Видатки на відрядження

2250

12 700

Оплата теплопостачання

2271

658 200

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

101 700

Оплата електроенергії

2273

189 300

Оплата природного газу

2274

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

0

Субсидії і та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

0

Інші виплати населенню

2730

0

Інші видатки

2800

0


                                                                    Таблиця
                       потреби  та використання  коштів  фармацевтичних препаратів
                      по КНП ″Перша Черкаська міська поліклініка″ ЧМР″
станом на 01.08.2015 рік

Найменування
Потреба видатків, грн.
Затверд-жено
Заклю-чені договора №, дата
З ким укладена угода
Сума договору, грн..
Профінансовано на звітну дату, грн..
Отримано на звітну дату, грн.
1
Закупівля медикаментів в т. ч
315559,2


1.1
Пільгові медикаменти
225600
180000,00
договір №95 від 20.04.15
ТОВ «ФРАМКО»
180000,0
115178,46
115178,46
1.2
Медикаменти загальної групи
64219,20


1.3
Препарати фармацевтичні (наркотичні засоби)
25740,0
20502,65
договір №19 від 15.01.15
ЧОКП «Фармація»
8307,05
8307,  05
8307, 05
договір №36 від 28.01.15
ЧОКП «Фармація»
3348,24
3348, 24
3348, 24
договір №67 від 03.04.15
ЧОКП «Фармація»
2841,49
2841, 49
2841, 49
договір №73 від 05.05.15
ЧОКП «Фармація»
5166,39
5166, 39
5166, 39
02
Одноразові вироби (шприци, голки, скарифікатор)
35750,91
37427,53
договір №22-2015 від 08.05.15
ТОВ «Медична торгівельна компанія»
29419,65
29419,65
29419,65
3
Деззасоби (дезактин, біомін.тощо)
42405,09
25097,35
договір№138 від 03.07.15
ТОВ «Госпіталь- ний менеджмент»
26305,00
0

4
Перевязочні матеріали (бинт, марля)
8234,81
6477.00
договір №15 від 25.02.15
ФОП
Ліщук А. В.
6477,00
6477,0
6477,0
5
Рентген.плівка, термобумага
67723,15
28806.40
договір№ 54 від 12.03.15
ФОП
Пахар В. Я.
28806,40
28806,40
28806,40
6
Реактиви
162861.36
162861.36
договір  № 82 від 20.03.15
ТОВ «Макромед»
162861, 36
50021,38
50021,38
7
Одяг гумовий (вироби з вулканізованої гуми)
3336,45
2674.00
договір  № 69 від 12.03.15
ТОВ «Авіцена Лабетомон»
2674,00
0
0
8
Потреба в пробірках для КДЛ ( пробірки)
8867,04
-


0
0
0
9
Вакцина
3811,45

договір  №146 від 07.07.15
ТОВ «Дуамед»
3811,45
0
3811, 45

Разом:
804794,97
468200,00
Таблиця
       потреби  у проведенні капітальних ремонтів та закупівлі 
обладнання по КНП ″Перша Черкаська міська поліклініка″ ЧМР″
станом на 01.08.2015 рік

Найменування
Потреба видатків, грн.


Затверджено
Заключені договора №, дата
З ким укладена угода
Сума договору, грн.
Профінансовано на звітну дату, грн.
Отримано на звітну дату, грн.

1
Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі з розробкою ПКД)500,000500,000
договір  № 2/1-2015 від 28.05.15
ПП
«Августинович» - виконання проектних робіт по капітальному ремонту  будівлі
9067,21
9067,21

9067,21

договір  № 11 від 02.07.15
ТОВ «Будівельна компанія «Євробуд»» - договір на виконання підрядних робіт
478980,00
143694,00
143694,00
договір  № 99 від 02.07.15
ФОП Митюк В. П. – договір на здійснення технічного нагляду
7265,00


договір  № 2/1-2015 АМ від 02.07.15
ПП «Августинович» -договір на проведення авторського нагляду.
1278,00


2
Закупівля обладнання в т.ч.
366,321


2.1
Автоматизоване робоче    місце
253,231

11875,00
договір № 37 від 25.05.15
ПП «Бородавко»
2860,00
2860,00
2860,00
договір № 38 від 25.05.15
3850,
00
3850,00
3850,00
договір №39 від 25.05.15
5165,00
5165,00
5165,00
2.2
Електрокардіограф
84,825
30,537
-
Проводиться тендер
0
0
0
2.3
Стерилізатор
11,300
11,300
-
Проводиться тендер
0
0
0
2.4
Холодильна камера
16,965
15,200
-
Проводиться тендер
0
0
0
3.
Сумка – укладка  мед.сестри/фельдшера
113,100
64,693
-
Проводиться тендер
0
0
0