Звіти

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ

 СТАНОМ НА 01.01.2015 року:

1. Соціальна характеристика населення зони обслуговування поліклініки.
   Зареєстровано в зоні обслуговування поліклініки 47470 осіб згідно даних   
   посімейних журналів,  з них: дорослих 42922, -  
чоловіків – 19976
жінок – 22946
працездатного віку 33589 осіб
працюючих 26311 (78% від працездатних)
одиноких престарілих 41
ІВВв 184
УБД 227
УВВв 398
вдови ІВВв 72
ліквідатори катастрофи на ЧАЕС 418
евакуйовані з зони радіаційного зараження 78
переселенці з зони  радіаційного зараження 222
інвалідів всього 2031
інвалідів працездатного віку 1262

2. Демографічні показники.
Померло в 2014 році у порівнянні з 2013 роком:
Рік
Всього
Вдома
Стац.
Позалік. смертн.
Чоловіки
Жінки
до 60р.
старші
до 55р.
старші
2013
454
334
120
73,6
51
162
9
232
2014
522
361
161
69,1
58
178
20
266

3. Показники стану здоров’я населення.
       Загальна захворюваність населення  (норматив 20000 на 10 тис.): 
Рік
Абсолютні дані
Відносні показники на 10000 населення
2013
84512
21022,9
2014
84564
21088,2
       
Артеріальна гіпертензія.

Підлягало осіб виміренню АТ
Оглянуто
Виявлено АГ
Виявлено АГ вперше
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
2014р.- 40100
39989
99,0
14686
3653,2
856
213,4
2013р.- 40200
39995
99,7
14448
3602,9
825
205,2

Протягом 2014 року дещо зросла кількість випадків вперше діагностованої артеріальної гіпертензії, яка становить 213,4 на 10 тис. дорослого населення.

Хвороби системи кровообігу.


Всього хворих на ІХС
З них   І М
Стенокардія
ЦВХ

Поширеність
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
2014р. - 10685
2664,5
57
14,2
3666
914,2
5428
1353,6
2013р. - 10672
2654,7
62
15,4
3648
907,4
5469
1360,4
Захворюваність
2014р. - 493
122,9
57
14,2
273
68,0
281
70,0
2013р. - 561
139,5
62
15,4
371
92,2
417
103,7

Відмічається зниження в 2014 році кількості вперше виявленої стенокардії та цереброваскулярної патології відповідно на 98 та 136 випадків у абсолютних показниках.

Хвороби органів дихання.


ОРГАНИ ДИХАННЯ
ПНЕВМОНІЯ
ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ
БРОНХІАЛЬНА АСТМА

Поширеність
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
2014р.- 13256
3305,7
83
20,6
467
116,4
272
67,8
2013р. - 13225
3289,8
81
20,1
595
148,0
253
62,9
Захворюваність
2014р.- 9971
2486,5
83
20,6
10
2,4
11
2,7
2013р.- 9963
2478,3
81
20,1
21
5,2
17
4,2

Поширеність та захворюваність патології органів дихання носять відносно сталий характер.

Хвороби органів травлення.


Органи травлення
Виразкова хвороба
Хр гепатит
Хр. панкреатит
Цироз печінки

Поширеність
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
абс
На 10 тис.
2014р.- 8752
2182,5
1452
362,0
880
219,4
1392
347,1
39
9,7
2013р.- 8610
2141,7
1362
338,8
815
202,7
1372
341,2
53
13,1
Захворюваність
2014р. - 665
165,8
77
19,2
152
37,9
89
22,1
4
0,99
2013р. - 624
155,2
78
19,4
165
41,0
74
18,4
18
4,4

Серед хвороб системи шлунково-кишкового тракту має місце зниження показників захворюваності і відповідно поширеності цирозу печінки – 4 діагностованих  в 2014  проти 18 в 2013 році.

4. Смертність  населення.


Роки
Померло всього

на 1000
З них дорослого населення

на 1000
Смертність чоловіків
Смертність жінок
абс
%
абс
%
2014р.
522
13,0
522
13,0
236
5,9
286
7,1
2013р.
454
11,2
454
11,2
213
5,2
241
6,0

Показник загальної смертності збільшився за рахунок як жіночого так і чоловічого населення на 68 випадків у порівнянні з 2013 роком, але більше за рахунок жінок – на 45 випадків.

Структура загальної смертності.

ІХС
ГІМ
ЦВХ
АГ
Орг.дихання
Онкопатологія
всього
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
Пневмонії
абс
%
абс
%
2014р. -158
3,9
6
0,14
142
3,5
-
-
5
0,12
3
0,07
89
2,2
2013р. -147
3,6
5
0,12
127
3,1
-
-
6
0,14
5
0,12
76
1,8

У структурі загальної смертності збільшилась частка онкопатології на 13 випадків, цереброваскулярної патології на 15 випадків.


Структура смертності  в працездатному віці.

роки
всього
ІХС
ГІМ
ЦВХ
АГ
Орг.дихання
Онкологія
травми
всього
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
Пневмонії
абс      %
абс
%
абс
%
2014
78
2,4
8
0,25
-
-
1
0,03
-
-
2
0,06
1
0,03
19
0,59
14
0,43
2013
60
1,8
9
0,28
1
0,03
1
0,03
-
-
2
0,06
2
0,06
8
0,25
9
0,28

                                                             2014р.                                               2013р.

Загальна смертність на 1000   522 ос. - 13,0                             454 ос. - 11,2
В працездатному  віці              78 ос. – 2,4                                60 ос. – 1,8

В структурі смертності  осіб працездатного  віку :
 І місце – серцево – судинні захворювання – 21 особа ( інсульти – 4, ІХС – 8, гостра коронарна недостатність  - 8, церебральний атеросклероз – 1);
ІІ місце  -  онкозахворювання  - 19 осіб;
ІІІ місце  - травми  - 14 осіб.

5. Профілактичні огляди декретованої групи населення.

 В 2014 році підлягало профогляду співробітників поліклініки 108 осіб, оглянуто -108. Рекомендовано за результатами огляду амбулаторне лікування 15-ти особам, стаціонарне – 3, санаторно-курортне – 2. На початок 2015 року на диспансерному обліку знаходиться 15 осіб, в групі ризику проф.. патології – 0.
 Також  підлягало оглядам в 2014 році 362 співробітника КНП «Перша Черкаська міська лікарня» ЧМР, з них 320 жінок. Оглянуто 100%  загалу. Підлягало дообстеженню 2 особи, амбулаторному лікуванню – 17, стаціонарному лікуванню – 6, санаторно-курортному лікуванню – 4. В групі ризику профпатології перебуває 6 осіб, з них 4 з бронхіальною астмою, 2 з варикозною хворобою.
 Проводився огляд педагогічних працівників шкіл та працівників дошкільних закладів освіти. В 2014 році відповідно підлягало профогляду та оглянуто 517 педагогів та 361 робітників дитячих садків.

6. Профілактичні огляди робітників зі шкідливими умовами праці.

                                                                            2014 р.                          2013 р.
Підлягало медичним оглядам                         5075                              3984
Оглянуто                                                            5075 (100%)             3984 (100%)
Виявлено хворих                                       200 (26 гр. ризику)        160 (49 гр. ризику)
Потребувало працевлаштування
за станом здоров’я                                             0                                      4
Працівників промислових підприємств: 
підлягало                                                             2588                              1866
оглянуто                                                              2588                              1866
Медпрацівники:
підлягало                                                             1144                                537
оглянуто                                                              114                                  537
Флюорографічно при профоглядах обстежено:   5075                           3984
Виявлено патології:                                           4 (3 хр. бронхіт,   2 (1 хр. брон.,
                                                                          1 – емфізема)              1- емфізема)

7. Надання онкологічної допомоги.

 Всього на обліку станом на 01.01.2015 року в поліклініці перебуває 1426 осіб з онкопатологією проти 1330 в 2013 році.

Виявлено вперше:                                             2014р.                            2013р.
Всього                                                                 191                                 199
ІІІ ст. візуальні                                                    8                                     12
ІV ст. візуальні                                                    5                                     3
ІІІ ст. віз. та ІV ст. всього                     54 (19,4%)                                46 (19,2%)
Померло до року                                                 37                                   43
Смертність до року                                             19,1%                             21,6%
Спец. лікування з
вперше виявлених отримало                      135 (70,7%)                      138 (69,3%)
Поширеність на 10 тис.                                     355,6                               330,8
Захворюваність на 10 тис.                                 47,6                                 49,5
 Всі випадки несвоєчасної діагностики онкопатології проаналізовані на засіданнях ПРЕК закладу.

8. Фтизіатрична допомога.

 Всього на території обслуговування зареєстровано 196 хворих на туберкульоз. З них – 34 хворих з активним тубпроцесом легень (МБТ + 10). неактивним – 117. Хворих активним туберкульозом позалегеневої локалізації – 6, неактивним – 39.
 Протягом 2014 року виявлено 23 хворих туберкульозом, з них 20 – з вперше діагностованим туб. процесом органів дихання (2013р. – 23), з них 20 – туберкульоз легень (2013р. – 16) та 3 хворих з позалегеневим туберкульозом (7 хворих в 2013 році).
 По діагнозам: 
-        інфільтративний туберкульоз – 10
-        вогнищевий – 5
-        дисемінований – 5
 Мали порожнини розпаду 9 хворих, деструктивний показник – 45% (2013 рік – 43,8%).
«Бациляри» – 11 осіб – 55% (2013р. – 43,8%).
 Виявлено під час профоглядів 18 хворих – 90% (2013р. – 63,8%).
 Померло від туберкульозу в 2014 році 2 особи.

Основні статистичні показники:

2014 рік
2013 рік
Первинна захворюваність туберкульозом органів дихання
49,9
57,2
Загальна захворюваність туберкульозом органів дихання
84,8
104,5
Смертність
4,9
5,0
Первинна захворюваність позалегеневим туберкульозом
7,5
17,4
Загальна захворюваність позалегеневим туберкульозом
15
29,9
Первинна захворюваність туберкульозом
57,3
74,6
Загальна захворюваність туберкульозом
99,8
134,3
Захворюваність бацилярними формами
24,9
42,3

  Флюорографічними обстеженнями в 2014 році охоплено 23542 особи, що становить 587 на 1000 населення (2013 рік – 20599 і 512 на 1 тис. відповідно). Група ризику по туберкульозу рентгенографічно обстежена на 94%, - 4785 осіб з 5083. Обстежено на МБТ 919 аналізів харкотиння.

9. Імунопрофілактика.

  В 2014 році щеплення проведено 123 особам, які самостійно придбали в аптечній мережі щеплювальний матеріал АДПм, що становить 27% від запланованих щеплень від дифтерії та правцю. Випадків побічної реакції на введення вакцини не було. Залишились повністю не вакцинованими студенти ЧНУ та ліцеїв, які підлягали щепленню в 18 років, а це 1329 осіб  по причині відсутності вакцини в поліклініці. В закладі також проводилась екстрена профілактика правцю. В 2014 році проведено 28 даних щеплень вакциною, придбаною за рахунок пацієнтів.

10. Інфекційна захворюваність.
                                                  2014 рік                               2013 рік
 Сальмонельоз                               17                                        26
 ХТІ                                                5                                          4
 ГЕК не втановл. етіології             25                                        29
 ГЕК встановл. етіології                 6                                         14
 Лептоспіроз                                   1                                         1
 Вітряна віспа                                  12                                       38
 Кашлюк                                          1                                         0
 Краснуха                                        3                                         0

 Вірусний гепатит А                       4                                        0
 Вірусний гепатит В                       2                                           3
 Вірусний гепатит С                       2                                          0
 Хрон. геп. В                                   0                                         1
 Хрон. геп. С                                   14                                       14
 Епід. паротит                                 1                                         0
 Інф. мононуклеоз                          9                                         6
 Хвороба Лайма                              27                                       30
 ВІЛ                                                 16                                       8
 СНІД                                              12                                       3
 ВСЬОГО:                                        157                                     177

Відмічається деяке зниження рівня захворюваності   інфекційною патологією на 20 випадків, або на 12%.

Кількість ВІЛ-інфікованих/СНІД:


2014 рік
2013 рік
Всього
99 ВІЛ       25 СНІД
82 ВІЛ           16 СНІД

 Всього обстежено на ВІЛ-інфекцію протягом 2014 року 1832 осіб, що становить 4,5% від всього населення (2013 рік – 632 осіб = 1,5%).
 Протягом 2014 року померло 7 осіб в стадії СНІД (1 – пневмоцистна пневмонія).

11. Денні стаціонари.

Денний стаціонар №1

2014 рік
2013 рік
Проліковано хворих
Середнє перебування
Проліковано хворих
Середнє перебування
Терапевтичний профіль
2013
9,7
1782
9,1
Хірургічний профіль
321
4,5
261
5,1

Денний стаціонар №2

2014 рік
2013 рік
Проліковано хворих
Середнє перебування
Проліковано хворих
Середнє перебування
Терапевтичний профіль
930
12,2
998
11,8
Хірургічний профіль
0
0
4
9,5

 Виконання показника охвату лікування населення в денних стаціонарах за 2014 рік по денним стаціонарах терапевтичному профілю становить 734 на 10 тис. (норма 690), хірургічного профілю 80 на 10 тис. (норма 65).