Відділення Денного стаціонару № 1

Відділення денного стаціонару № 1
тел. 45-53-52, 3-й поверх

Завідувач відділенням ЗПСМ № 1
Беззубенко Юлія Анатоліївна

Старша медсестра

Бобир  Валентина Григорівна


Денний стаціонар № 1 створено в листопаді 1990 року ще в складі Першої
Черкаської міської лікарні. Станом на сьогодні у відділенні розгорнуто 30 ліжок. У відділенні на протязі багатьох  років працює висококваліфікованийлікарсько-сестринський  медичний персонал.
Напрямки надання медичної допомоги: терапія, хірургія (стан після оперативних втручань на підшкірній клітковині, органах зору та слуху), неврологія, психотерапія, виконання діагностичних обстежень (проба Реберга).
В денний  стаціонар хворі поступають по направленню від лікарів загальної практики сімейної медицини, лікарів спеціалістів закладу та лікарів інших лікувальних закладів міста.
Об'єм медичної допомоги: протирецидивне лікування диспансерної групи хворих із захворюванням серцево – судинної системи, системи органів дихання, системи органів травлення, хірургічної та неврологічної патології. Та надання невідкладної допомоги в межах закладу.
В середньому на протязі року у відділенні денного стаціонару проходить лікування  з різними захворюваннями 2200 пацієнтів.
Лікувально – діагностичний процес у відділенні проходить згідно протоколів  надання медичної допомоги.