Рентгенологічне відділення

Рентгенологічне відділення 

6-й поверхЗавідувач рентгенологічним відділенням, каб. № 609


Пчелінцев Макар Валерійович


На сьогодні рентгенологія збагатилася  новими   технічними засобами та методичними розробками.
Розвиток рентгенології йде по шляху передачі  інформації на реєструючі прилади, підвищення якості та  ускладнення методів обстеження, використання новітньої техніки.
Згідно світових тенденцій  радіологія  в  Україні  набула статусу єдиного практичного фаху з чотирма субфахами: рентгенодіагностика, радіоізотопна діагностика, ультразвукова діагностика,  променева терапія.
Нині основним субфахом радіології є рентгенодіагностика, методи якої використовуються при постановці понад 80 відсотків діагнозів захворювань.  Слід зазначити, що близько 60% рентген-апаратів  морально застарілі. Таким чином, найактуальнішу проблему для практичної охорони здоров'я нашої країни складає технічне переозброєння мережі рентгенодіагностичних кабінетів.  Тому  майбутнє  рентгенодіагностики України  здається  неможливим  без налагоджування виробництва власних сучасних рентгенодіагностичних апаратів і, перш за усе, на основі цифрової техніки  отримання зображення.                               
Необхідний науковий перегляд концепції  проведення в Україні масової флюорографії. У економічно розвинених країнах ще з 60-х років флюорографію,  як  метод профілактичний, використовують лише для дослідження  груп ризику і тільки з застосуванням апаратів, що мають підсилювачі зображення.
Мамографія рекомендується ВООЗ як єдиний інформативний метод раннього виявлення раку молочної залози. В Україні у структурі онкологічних захворювань у  жінок  пухлини цієї локалізації займають одне з перших місць.
Рентгенвідділення КНП ″ПЧМП″ ЧМР″ працює з 01.01.2013 року. В поліклініці встановлено 1 апарат  загального  призначення РУМ-20 без ПРЗ,  який працює в повному обсязі (рентгеноскопія з РЕОП "Квант", рентгено- і томографія). Працює флюорографічний апарат КРАС «Україна» 12Ф9 з цифровою обробкою зображення. 
У відділенні можна пройти флюорографічне обстеження щоденно крім вихідних з 08.00 до 14.00